Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Dutchbitcoin. Hierin leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken wanneer je gebruik maakt van onze website(s). Ook leggen we uit hoe lang we deze bewaren, met welke verwerkers we de persoonsgegevens delen en wat jouw rechten zijn. Wij vinden het belangrijk om hier transparant over te zijn en ervoor te zorgen dat je hier goed van op de hoogte brengt. We raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen en regelmatig te controleren op wijzigingen

 

Gegevensverwerkingen

Dutchbitcoin verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om jou de beste ervaring te kunnen bieden. Als wij je persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, is dat meestal omdat je deze aan ons verstrekt hebt. Bijvoorbeeld als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, de chatmogelijkheid of onze (contact)formulieren gebruikt of solliciteert voor een vacature. In deze gevallen geef je ons toestemming om de persoonsgegevens conform deze privacyverklaring te verwerken.

 

Categorieën

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn afhankelijk van je interactie met Dutchbitcoin. Voorbeelden van gegevens die wij verwerken zijn: – Als je een formulier of de chatmogelijkheid gebruikt: naam, functie, telefoonnummer, mailadres, bedrijfsnaam en andere gegevens die je ons verstrekt; – Als je je inschrijft voor de nieuwsbrief: naam en mailadres; – Als je solliciteert voor een vacature: naam, adresgegevens, mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die doorgaans op een CV gevonden kunnen worden.

 

Telefoonnummers

Voor sommige doelen verwerken wij telefoonnummers. Als je op onze website je telefoonnummer achterlaat, gaan we ervan uit dat dit een zakelijk nummer is en dat je er geen bezwaar tegen hebt dat we dit nummer voor zakelijke doelen verwerken.

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je deze aan ons verstrekt hebt. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de verwerkingen:

Persoonsgegevens naar aanleiding van een sollicitatie.

Deze gegevens bewaren wij tot maximaal vier weken nadat de sollicitatieprocedure is afgerond. Als sollicitanten toestemming geven kunnen we persoonsgegevens van sollicitanten bewaren in onze talentpool.

Andere verwerkingen

Als je de chatmogelijkheid of een van onze formulieren gebruikt kunnen we jouw gegevens bewaren om je bijvoorbeeld op te hoogte te houden van nieuws en belangrijke ontwikkelingen die te maken hebben met jouw interesses. Je hebt altijd de mogelijkheid om je toestemming in te trekken.
Verwerkers
Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met verschillende partijen als dit nodig is voor het doel. Met deze verwerkers hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor een passende beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Dutchbitcoin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met de volgende verwerkers kunnen gegevens gedeeld worden:
– Google (Analytics)
– One.com (Hosting)
– Microsoft (hosting)

Beveiliging

Dutchbitcoin treft technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Ons informatiebeveiligingsbeleid is ingericht conform internationale normen. Bij inhoudelijke vragen over hoe Dutchbitcoin informatie beveiligt, kun je contact met ons opnemen.

Automatische besluitvorming

Dutchbitcoin maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van de persoonsgegevens die jij aan ons verstrekt.

Rechten van betrokkenen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt verschillende rechten om hier controle over te houden. Hieronder willen we je duidelijk maken wat jouw rechten zijn.

Recht op inzage. Je hebt het recht om een kopie te ontvangen van de gegevens die van jou verwerkt worden.

Recht op vergetelheid. Je kunt een verzoek doen tot verwijdering van de gegevens die wij van jou verwerken

Recht op rectificatie. Je hebt het recht om gegevens over jou aan te laten passen/te laten wijzigen als deze niet juist of onvolledig zijn.

Recht op dataportabiliteit. De AVG geeft je het recht om een kopie van jouw persoonsgegevens te ontvangen in een gangbaar digitaal formaat, zodat je deze kan overdragen naar een andere partij.

Recht op het maken van bezwaar. Je hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking van Dutchbitcoin waar jij een betrokken bij bent.

Verzoeken

Je kunt een verzoek om gebruik te maken van je privacy-rechten indienen door je verzoek te mailen naar info@dutchbitcoin.nl. Om er zeker van te zijn dat je bent wie je zegt de bent, nemen we contact met je op om je identiteit te verifiëren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek. We rekenen voor deze verzoeken géén kosten. Als je veelvuldig herhaalde verzoeken bij ons indient om gebruik te maken van je rechten kunnen we je verzoek weigeren of hiervoor redelijke administratieve vergoedingen vragen, dit doen wij altijd pas nadat we deze kosten aan jou kenbaar hebben gemaakt.

 

Cookies

Wanneer je onze website bekijkt, kunnen we bepaalde informatie op je computer opslaan. Deze informatie bestaat in de vorm van een klein tekstbestand, ook wel een ‘cookie’ genoemd. Analytische en functionele cookies helpen ons op vele manieren om je bezoek aan onze website leuker te maken en meer inhoud te geven. Op basis van deze cookies kunnen wij algemene en niet-persoonlijke informatie over je verzamelen. Cookies maken het ook mogelijk onze website op je interesses en voorkeur af te stemmen. Zij bevatten geen persoonlijke informatie zoals je naam of e-mailadres. Je kan je toestemming voor de cookies intrekken door de cookies via je browserinstellingen te verwijderen.

Noodzakelijk

Noodzakelijke cookies helpen om onze website bruikbaar te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.

Naam

 

Aanbieder

Vervaltermijn

Dutchbitcoin_session

www.dutchbitcoin.nl

 

2 uur

XSRF-TOKEN

www.dutchbitcoin.nl

 

2 uur

Cookieconsent_status

www.dutchbitcoin.nl

 

1 jaar

Statistieken

Statische cookies helpen ons om te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken, deze analytische gegevens verzamelen wij anoniem.

Naam

 

Aanbieder

Vervaltermijn

_ga

 

Google Analytics

2 jaar

_gid

 

Google Analytics

1 dag

_gat_UA-*

 

Google Analytics

Session

 

Klachten

Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de onderstaande link:

Contact met de Autoriteit Persoonsgegevens

 

Contact

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die betrekking hebben op de website(s) van Dutchbitcoin en is opgesteld door Dutchbitcoin BV. gevestigd aan Rijnkade 72, 6811 HC, Arnhem.

Email: info@dutchbitcoin.nl
Website: https://dutchbitcoin.nl

 

Wijzigingen

Dutchbitcoin kan deze privacyverklaring wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven. De meest actuele versie is beschikbaar via de website. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in september 2021.

 

Documenthistorie

Versienummer, Datum & Overzicht van wijzigingen
1.0 02-09-2021 Eerste versie privacybeleid

 

Reviewers

Dit document is gecontroleerd door:

Naam Functie Vanaf versie
Bas de Vries
Directeur 1.0

 

Classificatie

Dit document is alleen voor intern gebruik door Dutchbitcoin.

Wij gebruiken cookies om het gebruik van onze website gemakkelijk te maken. Bezoek je onze website, dan ga je akkoord met deze cookies.  Meer info